วัดพระธาตุหนองบัว…

📌 วัดพระธาตุหนองบัว ...อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ✨พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ (พระธาตุหนองบัว)...จำลองแบบมาจากเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย ซึ่งสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนา ✨เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ✨อุโบสถศาลา สร้างเป็นอาคารตรีมุข ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ซึ่งเป็นพระประธานในซุ้มตรีมุข ✨ สักการะ"พญานาคฉัพยาปุตตะ" หรือพญานาคสีรุ้ง รูปปั้นพญานาคราชองค์ใหญ่ 2 องค์ คือ ท่านปู่กริชกรกต และท่านย่ามณีเกตุ ที่ประดิษฐานไว้คู่กัน ซึ่งเป็นหนึ่งใน 4 ของพญานาค 4 ตระกูล ที่ตั้ง...

วัดโนนสวรรค์ศิลาอำภา ตำบล สองคอน อำเภอ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี…

วัดโนนสวรรค์ศิลาอำภา ตำบล สองคอน อำเภอ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี เชิญเเวะมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รับปีใหม่ 🙏🙏🙏 สุดอลังการ วังนาคินทร์ปู่ย่าพญานาคราช ตามรอยนาคา เปิดทรัพย์ พระเจ้าใหญ่องค์ขาวมหาลาภ เปิดบุญเบิกบุญเบิกทรัพย์ เจ้าปู่ศรีสุทโธ เจ้าย่าศรีปทุมมา ณ วังนาคินทร์ พ่อปู่ศิลาพญานาคา,ย่าอำภาพญานาคี,ปุ่องค์ดำแสนศิริจันทรานาคราช,พระนางโสมาสีวิกาเทวะนาคะเทวีราชินีแห่งนาคราช,เสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณมหาราช พิกัด https://goo.gl/maps/x75NkW5FCBd6siLC7 CR : ท่องอุบล Thailand ท่องอุบล อุบล VR...

วัดเรืองแสง| วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว เรืองเเสง งดงามในยามค่ำคืน…

📷❤ วัดเรืองแสง| วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว เรืองเเสง ✨งดงามในยามค่ำคืน #UnseenThailand #วัดสวยเมืองอุบลฯ หนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวอุบลฯ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ____________________________________ เป็นการจำลองวัดในป่าหิมพานต์หรือเชิงเขาไกรลาศ ภายในพระอุโบสถสีทอง ยังมีองค์พระที่ดูแล้วสงบ สง่างาม น่าเลื่อมใส หลังจากเราได้กราบพระประธานในโบสถ์แล้ว ลองมองออกไปนอกโบสถ์ จะเห็นบรรยากาศภูเขา และเขื่อนสิรินธรที่มีแสงไฟสลับกับดวงอาทิตย์ใกล้จะตกดิน มองดูแล้วสวยงามเหมือนป่าหิมพานต์ อุโบสถมีต้นแบบมาจากวัดเชียงทอง ประเทศลาว เสาแต่ละต้นลงลวดลายด้วยมืออย่างปราณีต โดยรอบนอกเป็นลายดอกบัวและสัตว์ทั้งหลายตามคติบัว 4 เหล่า หัวใจหลักของการทำพุทธศิลป์คือ การนำเสนองานศิลปะที่เกิดจากความสงบ...

เกาะภูกระแต อ.พิบูลมังสาหาร

 "เกาะภูกระแต" ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่บริเวณด้านข้างของตัวเขื่อนสิรินธร มีลักษณะเป็นภูเขาเตี้ยๆ มีพื้นที่ประมาณ 250 ไร่ ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำล้อมรอบ เป็นเกาะตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี มีความโดดเด่น ตรงที่มีสภาพเป็นเกาะกลางน้ำ ที่มีความอุดมสมบรูณ์ ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ และนั่งเรือชมทัศนียภาพของสายน้ำ โขดหิน...

ผาชะนะได อ.โขงเจียม

ผาชะนะไดเป็นป่าสนสองใบตามธรรมชาติที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าผา เมื่อมองทะลุป่าสนสองใบจะเห็นภูเขาทะมึนสลับซับซ้อนของประเทศลาว เป็นฉากอยู่ข้างหลังตัดกับท้องฟ้าที่อยู่ด้านบน และลำน้ำโขงที่อยู่ด้านข้าง ข้อมูลจุดกางเต็นท์ 🏞 ประเภทสถานที่ : หน้าผา🏕 ลักษณะลานกางเต็นท์ : พื้นดินและลานหิน ลานใกล้ที่ทำการจะมีร่มไม้ ลานกางเต็นท์อยู่ห่างจากหน้าผาชมพระอาทิตย์ประมาณ 800เมตร ไม่สามารถกางเต็นท์ริมหน้าผาได้💵 ค่าบริการ : ค่าเข้าอุทยานคนละ 40บาท ค่ากางเต็นท์คนละ 30บาท☁️ ฤดูการท่องเที่ยว : ฤดูหนาว ฤดูร้อน...

สามพันโบก อ.โพธิ์ไทร

สามพันโบก เป็นแก่งหินหรือกุมภลักษณ์ที่อยู่ใต้ลำน้ำโขง ในอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เกิดจากแรงน้ำวนกัดเซาะ กลายเป็นแอ่งมากกว่า 3,000 แอ่ง และจะปรากฏให้เห็นในช่วงฤดูแล้งที่น้ำแห้งขอด แก่งหินดังกล่าวก็จะโผล่พ้นน้ำคล้ายภูเขากลางลำน้ำโขง จนชาวบ้านเรียกว่า แกรนแคนยอนน้ำโขง ซึ่งจะปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาคม - พฤษภาคม ซึ่งหลังจากนั้นจะมีน้ำหลากมาท่วมโบกเหล่านั้นจมหายไปอยู่ใต้แม่น้ำ ข้อมูลจุดกางเต็นท์ 🏞 ประเภทลาน : ริมแม่น้ำโขง เกาะแก่ง🏕 ลักษณะลาน : พื้นดิน สนนามหญ้า...

สิ่งอำนวยความสะดวก ใกล้ตัว

สถานที่ท่องเที่ยว อุบลราชธานี

ลานกางเต็นท์ อุบลราชธานี