ในหลวง-พระราชินี ทรงประกอบพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานบนพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง พระประธานประจำพระวิหาร วัดม…

191

ในหลวง-พระราชินี ทรงประกอบพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานบนพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง พระประธานประจำพระวิหาร วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง​ จังหวัดอุบลราชธานี http://www.guideubon.com/2.0/ubon-news/6127/

ในหลวง-พระราชินี ทรงประกอบพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานบนพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง พระประธานประจำพระวิหาร วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง​ จังหวัดอุบลราชธานี http://www.guideubon.com/2.0/ubon-news/6127/ที่มา : ททท.สำนักงานอุบลราชธานี