‘โซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธร’ ใหญ่ที่สุดในโลก #อุบลราชธานีเมืองสี่แสง

113

🎖️’โซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธร’ ใหญ่ที่สุดในโลก #อุบลราชธานีเมืองสี่แสงที่มา : ททท.สำนักงานอุบลราชธานี