แสงไฟสะท้อนน้ำ “ธงชาติไทย” จากบนสันเขื่อนสิรินธร

142

🌠 แสงไฟสะท้อนน้ำ “ธงชาติไทย” จากบนสันเขื่อนสิรินธรที่มา : ททท.สำนักงานอุบลราชธานี