แก่งสีดา ผาชะนะได

127

แก่งสีดา ผาชะนะได จ.อุบลราชธานี 🌠🌌🌅
.
แก่งสีดา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าดงนาทาม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เกิดจากน้ำหลายสายที่ไหลมารวมกันก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำโขง แก่งสีดา ชื่อนี้ จนท.เล่าให้ฟังว่า น่าจะมาจากที่จุดนี้มีต้นสีดาน้ำขึ้นอยู่ริมน้ำเป็นจำนวนมาก
.
🚶 การเดินทาง #เดินเท้าเท่านั้น
แก่งสีดาอยู่ห่างจากที่ทำการผาชะนะไดประมาณ 7 กม. #แต่เดี๋ยวก่อน เราไม่ได้เริ่มเดินจากอาคารที่ทำการนะครับ จุดเริ่มเดินคือจุดก่อนถึงที่ทำการประมาณ 4 กม. ระยะทางที่เดินก็ประมาณ 5 กิโลนิดๆ ทางเดินไม่ยากมากเป็นทางราบซะเป็นส่วนใหญ่ มีขึ้น-ลง ช่วงท้ายๆ ก่อนถึงแก่งครับ โดยรวมเดินง่ายครับ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเดินหน่อยก็คงจะเป็นแดดที่ร้อนมากๆ
.
ต้องติดต่อทางอุทยานด้วยนะครับ (ถ้าติดต่อล่วงหน้าได้จะดีมากครับ ทางอุทยานจะได้เตรียม จนท.นำทางไว้ให้) เราจอดรถของเราไว้ที่ทำการนะครับ แล้วทางอุทยานจะพาเราไปส่งที่จุดเริ่มเดินครับ
เพิ่มเติม…