“แก่งลำดวน” สะอาด พร้อมรับเทศกาลสงกรานต์แลแก่งลำดวน (Lamduan Rapid) แหล่งท่อ…

134

📍”แก่งลำดวน” สะอาด พร้อมรับเทศกาลสงกรานต์แลแก่งลำดวน (Lamduan Rapid) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 🌳🌳🌳
.
อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานี ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
.
ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเปิดให้ท่องเที่ยวทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.

📍โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด เพื่อส่งมอบ “ความสุข” ให้นักท่องเที่ยวคนต่อไป

#การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่สไตล์ New Normal
#แก่งลำดวน
#เลาะอุบล
#เที่ยวอุบล
#อุบลราชธานีที่มา : ททท.สำนักงานอุบลราชธานี