#เหลืองอร่ามงามตา เตรียมชุดด่วนจ้า สายรีวิวทั้งหลาย ไปกันเลย…

105

#เหลืองอร่ามงามตา เตรียมชุดด่วนจ้า สายรีวิวทั้งหลาย ไปกันเลย
ดอกสุพรรณิการ์ ออกดอกบานสะพรั่ง
#สวนสาธารณะภูหล่น #พิบูลมังสาหาร
ดอกสุพรรณิการ์ เริ่มออกดอกสีเหลือง บานสะพรั่ง ภายในสวนสาธารณะภูหล่น อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ที่บริเวณสวนสาธารณะภูหล่น อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี / ดอกสุพรรณิการ์ หรือดอกฝ้ายคำ กำลังบานสะพรั่ง สีเหลืองอร่ามทั่วทั้งบริเวณ บนเนื้อที่กว่า 20 ไร่ และร่วงหล่นลงบนพื้น ดึงดูดให้ผู้ที่ผ่านไปมาบริเวณดังกล่าวแวะเข้าไปชื่นชมความงามของดอกฝ้ายคำ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เพื่อเก็บภาพความประทับใจ โพสต์บนโซเชียล
สวนสาธารณะภูหล่น มีเนื้อที่ประมาณ 60 ไร่ จุดเด่นของสวนสาธารณะนี้ คือ มีต้นสุพรรณิการ์ กว่า 100 ต้น ซึ่งต้นสุพรรณิการ์ หรือ ฝ้ายคำ นี้ จะเริ่มออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งเต็มต้น ในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ สำหรับต้นสุพรรณิการ์ คนทั่วไปจึงยกย่องสรรเสริญว่าเป็นดอกไม้คู่ฟ้า และเชื่อ ว่า ปลูกต้นสุพรรณิการ์ไว้ประจำบ้าน จะทำให้มีความศักดิ์สิทธิ์ เพราะต้นสุพรรณิการ์โบราณเรียกว่า ต้นปาริชาติ คือ ดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ปลูกไว้ตามวิหารของพระเจ้าในสมัยพุทธกาล

พิกัด https://goo.gl/maps/7YbYrHsdDSpCK7pd7ที่มา : ททท.สำนักงานอุบลราชธานี