เปิดด่านแล้วจ้า…

140

▶️เปิดด่านแล้วจ้า◀️
เปิดด่านชายแดนถาวร 17 จังหวัด‼️

แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้ช่วยโฆษก ศบค. เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อแต่ละจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านได้มีมติเห็นชอบเปิดด่านชายแดนถาวรใน 17 จังหวัด ได้แก่ เลย นครพนม หนองคาย มุกดาหาร บึงกาฬ ศรีสะเกษ สุรินทร์ สระแก้ว จันทบุรี ตราด ตาก กาญจนบุรี ระนอง สงขลา นราธิวาส ยะลา และ สตูล มีผลเปิดได้ในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ และยังมีรอพิจารณาอีก 2 ด่าน คือ น่าน และ อุบลราชธานี

📌 สำหรับการเข้าประเทศผ่านจุดผ่านแดนถาวร มี 2 กรณี คือ
👤 1.คนไทย ไม่ต้องทำประกันภัย เงื่อนไขเหมือนการผ่านทางอากาศ คือ หากรับวัคซีนครบ หรือไม่ได้รับวัคซีนแต่มีผลตรวจ RT-PCR ก่อน 72 ชั่วโมงเป็นลบ ไม่ต้องกักตัว แต่ถ้าไม่ได้วัคซีนและไม่มีผลตรวจต้องเข้าระบบกักตัว

👤 2.คนต่างชาติ หากใช้หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต ต้องลงทะเบียนผ่าน Thailand Pass เงื่อนไขจะเหมือนการเดินทางผ่านอากาศ โดยมีประกันสุขภาพ 1 หมื่นเหรียญดอลลาร์ และกรณีใช้หนังสือผ่านแดน (Boarder Pass) สำหรับสัญชาติเพื่อนบ้าน คือ ลาว กัมพูชา พม่า และมาเลเซีย ต้องฉีดวัคซีนครบ ไม่ต้องมีประกัน หากไม่มีวัคซีนให้เข้าด้วยวิธีแรกที่มา : ททท.สำนักงานอุบลราชธานี