เตรียมพบกับ…งานเกษตรอีสานใต้

160

📌เตรียมพบกับ📣

สุดยอด นิทรรศการเกษตรมีชีวิตแห่งอีสานใต้
#เกษตรอีสานใต้ #มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภายใต้แนวคิด “โคก หนอง นา : ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาเกษตรยั่งยืน” ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น
🔸การออกบูธของหน่วยงานราชการ
🔸นิทรรศการของภาควิชาการต่างๆ ในคณะต่างๆของมหาวิทยาลัย มากกว่า 30 หน่วยงาน
🔸การออกร้านของผู้ประกอบการภาคเอกชนมากกว่า 280 ราย
🔸การอบรมทักษะเกษตรกรและผู้ประกอบการ
🔸การสาธิตและฝึกอบรมทักษะวิชาชีพทางการเกษตรสมัยใหม่
🔸การประกวดการแข่งขันผลผลิตทางการเกษตร
🔸กิจกรรมการประกวดต่างๆ อาทิเช่น การประกวดร้องเพลง “สานฝันสู่ดาวรุ่ง ลูกทุ่งเกษตรอีสานใต้” วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
🔸การแข่งขันทักษะทางการเกษตร
🔸กิจกรรมการแสดง

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ : https://www.facebook.com/SouthIsaanAgriculturalFair

🗓วันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ 2566
📍ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ที่มา : ททท.สำนักงานอุบลราชธานี