อุบลราชธานีเมือง 4 แสง แสงที่ 4 | แสงจากโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดพลังน้ำเขื่อนสิริ…

525

🌇อุบลราชธานีเมือง 4 แสง แสงที่ 4 | แสงจากโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดพลังน้ำเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี 🌅🌅

โซล่าเซลล์ลอยน้ำ ใหญ่ที่สุดในโลก
🌇อุบลราชธานีเมือง 4 แสง แสงที่ 4 | แสงจากโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดพลังน้ำเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี 🌅🌅
.
จุดเช็คอิน และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งใหม่ของ จ.อุบลราชธานี สามารถล่องเเพชมโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดใหญ่ที่สุดในโลกในมุมสูงอย่างใกล้ชิดที่มา : ททท.สำนักงานอุบลราชธานี