สุขสันต์ วันครอบครัว ร่วมทำบุญ สรงน้ำ กราบพระขอพร…

262

สุขสันต์ วันครอบครัว👨‍👨‍👧‍👦 ร่วมทำบุญ สรงน้ำ กราบพระขอพร
พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง หรือที่เราเรียกว่า วัดป่าใหญ่
พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งนี้ ยังได้สักการะ ท้าวเวสสุวรรณ และ พระราหู ภายในวัดแห่งนี้ด้วยที่มา : ททท.สำนักงานอุบลราชธานี