สำนักงานกฎหมาย โมเดิร์นลอว์

564

สำนักฎหมายโมเดิร์นลอว์ รับตรวจสอบสัญญาต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • สัญญากู้ยืมเงิน
 • สัญญาค้ำประกัน
 • สัญญาซื้อขาย
 • สัญญาเช่า
 • สัญญาจ้าง
 • สัญญาจำนอง
 • สัญญาจำนำ
 • สัญญาตัวแทน
 • สัญญานายหน้า
 • สัญญาประนีประนอมยอมความ
 • สัญญาประเภทอื่นๆ
  📋โดยจะตรวจสอบข้อกฎหมาย และถ้อยคำในสัญญา และชี้แนะว่าส่วนใดใช้ได้ ใช้ไม่ได้ เพื่อให้รัดกุม อัตราค่าตรวจสอบสัญญาเริ่มต้นฉบับละ 899 บาท (ค่าบริการจะปรับเปลี่ยนไปตามปริมาณงานและภาษาที่ใช้ในการตรวจสอบ) เมื่อตรวจสอบสัญญาเสร็จสำนักงานจะแจ้งว่าสัญญาสมบูรณ์หรือไม่ หากไม่สมบูรณ์จะแจ้งว่าบกพร่องจุดไหน (ราคานี้ไม่รวมแก้ไขสัญญา เป็นเพียงการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น)
  ✨หากสนใจสามารถอินบล็อคมาในเพจ modernlaw หรือติดต่อได้ที่เบอร์ 0805916224