สายการบินนกแอร์ เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ บินตรงข้ามภาค เส้นทางภูเก็ต-อุบลราชธานี เชื…

149

สายการบินนกแอร์ เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ บินตรงข้ามภาค เส้นทางภูเก็ต-อุบลราชธานี เชื่อม 2 จังหวัดใหญ่ภาคใต้และภาคอีสาน ช่วยรองรับความต้องการในการเดินทางของประชาชนให้เดินทางได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เชื่อมโยงเมืองใหญ่ให้ใกล้กันมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าร่วมงานและแสดงความยินดี

สำหรับเส้นทางภูเก็ต-อุบลราชธานี นกแอร์เปิดให้บริการ วันอาทิตย์ วันละ 1 เที่ยวบิน รวมเป็น 1 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ในเวลา 15.45 น. และเส้นทางอุบลราชธานี-ภูเก็ต ให้บริการ วันศุกร์ วันละ 1 เที่ยวบิน รวมเป็น 1 เที่ยวบินต่อสัปดาห์เช่นกัน ในเวลา 08.45 น.

ผู้สนใจสามารถจองบัตร
โดยสารได้ที่ www.nokair.com หรือโทร 1318ที่มา : ททท.สำนักงานอุบลราชธานี