สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) ร่วมกับ ชมรม ไทยแลนด์โกลด์วิง ไรเดอร์คล…

112

📍สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) ร่วมกับ ชมรม ไทยแลนด์โกลด์วิง ไรเดอร์คลับ จัดกิจกรรมการเดินทางข้ามภูมิภาค เส้นทาง “เที่ยวแก้ชง เสริมมงคลปีขาล” โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายธงชัย แสนทวีสุข ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานอุบลราชธานี ร่วมโบกธงชัย ปล่อยขบวนรถ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 ณ บ้านสวนคุณตารีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

.
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดตาก จังหวัดอุบลราชธานี และโครงการ Equnox Riding & Driving 2022 ตามล่าแสงมงคลแห่งความอุดมสมบูรณ์ แสงแรกแห่งวสันตวิษุวัต” ในรูปแบบการขับขี่ทั้งรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ข้ามภูมิภาค เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและโดดเด่น เพิ่มเส้นทางการท่องเที่ยวในประเทศไทย ระหว่าง เมื่องสี่แสง จังหวัดอุบลราชธานี ( 1 แสงแรกแห่งประเทศไทย 2 แสงเทียน 3 แสงธรรม 4 แสงโซล่าร์เซล ) และจังหวัดตาก ส่งเสริมเส้นทาง EWEC East -West Economic Corridor (แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก) ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมกับเพื่อนบ้าน สร้างความรู้จักให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ โดยนำปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ นำมาจัดกิจกรรม ถ่ายรูปกับพระอาทิตย์ ขึ้นที่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม และถ่ายรูปกับพระอาทิตย์ตกที่แม่สอดที่มา : ททท.สำนักงานอุบลราชธานี