สด!!การแสดงแสงเสียงประกอบจินตภาพชุด”ตำนานยักษ์คุชานุมาน”…

153

สด!!การแสดงแสงเสียงประกอบจินตภาพชุด”ตำนานยักษ์คุชานุมาน”

ณ อำเภอชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
ที่มา : ททท.สำนักงานอุบลราชธานี