สงกรานต์ วันสุดท้ายแล้วจ้า…

144

💦สงกรานต์ วันสุดท้ายแล้วจ้า💦

🙏🏻มาทำบุญ สรงน้ำ กราบพระขอพร และทำทานให้อาหารปลาได้ที่ท่าน้ำ
วัดสุปัฏนารามวรวิหาร หรือ ที่เรียกกันว่า วัดสุปัฏน์ เป็นวัดธรรมยุติกนิกายแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และที่วัดแห่งนี้ ยังมีพระแก้วเพชรน้ำค้าง เป็นพระพุทธรูปแก้วผลึกเนื้อใส ปางมารวิเชียรทรงเครื่องทองคำ แบบศิลปะเชียงแสนที่มา : ททท.สำนักงานอุบลราชธานี