วัดโนนสวรรค์ศิลาอำภา ตำบล สองคอน อำเภอ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี…

165

วัดโนนสวรรค์ศิลาอำภา ตำบล สองคอน อำเภอ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
เชิญเเวะมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รับปีใหม่ 🙏🙏🙏
สุดอลังการ วังนาคินทร์ปู่ย่าพญานาคราช ตามรอยนาคา เปิดทรัพย์ พระเจ้าใหญ่องค์ขาวมหาลาภ
เปิดบุญเบิกบุญเบิกทรัพย์ เจ้าปู่ศรีสุทโธ เจ้าย่าศรีปทุมมา ณ วังนาคินทร์
พ่อปู่ศิลาพญานาคา,ย่าอำภาพญานาคี,ปุ่องค์ดำแสนศิริจันทรานาคราช,พระนางโสมาสีวิกาเทวะนาคะเทวีราชินีแห่งนาคราช,เสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณมหาราช
พิกัด https://goo.gl/maps/x75NkW5FCBd6siLC7

CR : ท่องอุบล Thailand ท่องอุบล อุบล VR เคเบิลทีวี

ที่มา : ททท.สำนักงานอุบลราชธานี