วัดพระธาตุหนองบัว…

160

📌 วัดพระธาตุหนองบัว
…อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

✨พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ (พระธาตุหนองบัว)…จำลองแบบมาจากเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย ซึ่งสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนา
✨เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
✨อุโบสถศาลา สร้างเป็นอาคารตรีมุข ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ซึ่งเป็นพระประธานในซุ้มตรีมุข
✨ สักการะ”พญานาคฉัพยาปุตตะ” หรือพญานาคสีรุ้ง รูปปั้นพญานาคราชองค์ใหญ่ 2 องค์ คือ ท่านปู่กริชกรกต และท่านย่ามณีเกตุ ที่ประดิษฐานไว้คู่กัน
ซึ่งเป็นหนึ่งใน 4 ของพญานาค 4 ตระกูล

ที่ตั้ง : ถนนธรรมวิถี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
พิกัด : https://goo.gl/maps/c9GALVBNBC9pgEzz7
เวลาเปิด-ปิด : 05.00 – 19.00 น.

📸Cr ภาพ : Mr.A Nikkor Photos therapy

ที่มา : ททท.สำนักงานอุบลราชธานี