วัดพระธาตุหนองบัว หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงในด้านความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในจัง…

126

วัดพระธาตุหนองบัว หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงในด้านความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ที่มีความโดดเด่นแปลกตามาก เพราะเขาจำลองรูปแบบเจดีย์มาจากอินเดียเลย รวมถึงลวดลายการแกะสลักรอบๆ เจดีย์เองก็มีความวิจิตรบรรจงมาก นับเป็นศูนย์รวมจิตใจสำคัญอีกแห่งของชาวอุบล
วัดพระธาตุหนองบัว แต่ก่อนชื่อว่า วัดหนองบัว สร้างเมื่อปี พ.ศ.2498 โดยกลุ่มพุทธศาสนิกชนชาวอุบลราชธานีร่วมกันสร้างขึ้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับปี พ.ศ.2500 นั่นเอง
โดยจุดที่สำคัญของวัดนี้คงหนีไม่พ้น พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ หรือที่ชาวอุบลเรียกกันว่า “พระธาตุหนองบัว” รูปร่างอาจจะไม่คุ้นกับเจดีย์ทั่วไปที่ชาวไทยคุ้นเคยกันนัก เพราะว่าเขาจำลองแบบมาจากเจดีย์พุทธคยา อันเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ที่ประเทศอินเดียนั่นเองครับ

รอบๆ องค์พระธาตุทั้ง 4 ด้านจะมีการแกะสลักเป็นรูปพระประจำวันเกิด รวมถึงเรื่องราวของทศชาติชาดกด้วย ด้านล่างรอบพระธาตุจะเป็นพุทธสาวกในบวรพุทธศาสนา ส่วนฐานรองรับองค์พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ด้วยพญานาคครุฑ และยักษ์
พญานาคฉัพยาปุตตะ พญานาคสีรุ้งศักดิ์สิทธิ์
ไฮไลท์ที่เรียกเสียงฮือฮาในความยิ่งใหญ่ไม่น้อย ก็คือรูปปั้นพญานาคราชองค์ใหญ่ 2 องค์ คือ ท่านปู่กริชกรกต และท่านย่ามณีเกตุ ที่ประดิษฐานไว้คู่กัน ความน่าสนใจของพญานาค 2 องค์นี้ก็คือเป็นพญานาคสีรุ้ง หรือพญานาคฉัพยาปุตตะ เป็นหนึ่งใน 4 ของพญานาคทั้งหมด 4 ตระกูล (ซึ่งคนไทยจะคุ้นเคยกับพญานาคในตระกูลเอราปถ หรือตระกูลสีเขียวกันมากกว่า) นาคตระกูลนี้พบได้น้อย และยังมีถิ่นที่อยู่ที่ลึกลับอีกด้วย นักท่องเที่ยวนิยมมาขอพรเพื่อเสริมสิริมงคล

ที่ตั้ง : ถนนธรรมวิถี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
พิกัด : https://goo.gl/maps/c9GALVBNBC9pgEzz7
เวลาเปิด : 05.00 – 19.00 น.ที่มา เพจ ท่องอุบล