มารู้จักวัดคาทอลิกแห่งแรกของอีสานกัน…

147

📌มารู้จักวัดคาทอลิกแห่งแรกของอีสานกัน

⛪️อาสนวิหารแม่พระนิรมล นับเป็นวัดคาทอลิกวัดแรกและเก่าแก่ที่สุดของอีสาน คนทั่วไปเรียก “วัดโรมัน” ตั้งขึ้นโดยพระสงฆ์คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส คือ คุณพ่อกองสตังส์ โปรดมและคุณพ่อซาเวียร์ เกโก วัดแห่งนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางของงานแพร่ธรรมในภาคอีสานและเป็นวัดศูนย์กลางของสังฆมณฑลอุบลราชธานี⛪️

🛎พิธีมิสซาของวัดแห่งนี้ :
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 06.00 น.
วันเสาร์ เวลา 19.30 น.
วันอาทิตย์ เวลา 06.30, 09.00, 16.00, 17.00 น.
(ยกเว้นอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน จะเป็นภาษาอังกฤษ)

📍ที่ตั้ง : 604 ถนนพรหมราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0-4526-2656


ที่มา : ททท.สำนักงานอุบลราชธานี