ประกาศอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเส้นทางป่าดงนาทาม และผาชะ…

148

📣ประกาศอุทยานแห่งชาติผาแต้ม 📢
ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเส้นทางป่าดงนาทาม
และผาชะนะได ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่
31 พฤษภาคม 2565 🌳🌄 ❤️🌳🍃ธรรมชาติได้พักผ่อน🍃🌳❤️

📣ประกาศอุทยานแห่งชาติผาแต้ม 📢
ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเส้นทางป่าดงนาทาม
และผาชะนะได ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่
31 พฤษภาคม 2565 🌳🌄



ที่มา : ททท.สำนักงานอุบลราชธานี