ประกาศอุทยานแห่งชาติผาแต้ม…

165

📍ประกาศอุทยานแห่งชาติผาแต้ม 📢
ปิดการท่องเที่ยว และพักแรมเส้นทางป่าดงนาทาม และผาชะนะได
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่
31 พฤษภาคม 2565 🌳🌳🌳🌳ที่มา : ททท.สำนักงานอุบลราชธานี