บ้านท่าล้ง อ.โขงเจียม

2518

เป็นชุมชนริมโขงที่มีความสงบร่มรื่น ภายในหมู่บ้านมีบรรยากาศที่สวยงาม ชาวบ้านท่าล้งแต่เดิมเป็นชาวพื้นเมืองที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว โดยมีชื่อเรียกแบบดั้งเดิมว่า “ชาวบรู” มีภาษาพูดเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ต่อมาได้อพยพย้ายถิ่นฐานลงมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลห้วยไผ่ในเขตหมู่บ้าน ท่าล้ง ปัจจุบันการดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความเรียบง่าย มีความสมัครสมานสามัคคี ยึดมั่นในประเพณีแบบดั้งเดิม

ข้อมูลจุดกางเต็นท์

🏞 ประเภทลาน : ริมแม่น้ำโขง
🏕 ลักษณะลาน : พื้นทราย
☁️ ฤดูท่องเที่ยว : ฤดูหนาว ฤดูร้อน
🛣 การเดินทาง : https://goo.gl/maps/q198DZykveixaduX6
💵 ค่าใช้จ่าย : ไม่มีค่าใช้จ่าย
🚽 ห้องน้ำ : บริเวณศาลากลางบ้าน
🔌 ไฟฟ้า : ต่อพ่วงจากชุมชน
🍱 อาหาร : เตรียมไปเอง
🛒 ร้านค้าในชุมชน : ร้านโชว์ห่วยในหมู่บ้านอยู่ห่างจากลานกางเต็นท์ 200เมตร
⛺️ อุปกรณ์แคมป์ปิ้ง : ต้องเตรียมมาเอง
🐩 สัตว์เลี้ยง : สัตว์เลี้ยงนำเข้ามาได้
📡 สัญญาณโทรศัพท์ : มีทุกค่าย
🚮 จุดวางขยะ : เพื่อไม่ให้เป็นภาระของชุมชน ขยะนำมาทิ้งนอกพื้นที่
👮‍♀️ระดับความปลอดภัย : ปลอดภัย ลานกางเต็นท์ติดริมโขงในหมูบ้าน
🎁 ผลิตภัณฑ์ของชุมชน : ปลาสดมีจำหน่ายตอนเช้าที่ท่าเทียบเรือ สามารถติดต่อซื้อกับชาวประมงได้เลย

กฎระเบียบของลานกางเต็นท์

สถานที่อยู่ในชุมชน งดใช้เสียงดังทุกกรณี

ที่มาของภาพ : กลุ่มจุดกางเต็นท์ อุบลราชธานี