ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิญชวน เช็คอิน ชิมมะยงชิด สวนลุงแว่น มะยงชิดสดๆ สายพันธุ์ทู…

160

🎖️ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิญชวน เช็คอิน
ชิมมะยงชิด สวนลุงแว่น มะยงชิดสดๆ สายพันธุ์ทูลเกล้า หวานกรอบ อร่อย เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565⭐⭐

มะยงชิดอุบลฯ อินทรีย์เกรดพรีเมี่ยม ลูกใหญ่ๆ 🍋เนื้อแน่น เม็ดลีบ กรอบอร่อย อันเป็นเอกลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินที่ใช้เพาะปลูกในถิ่นแม่น้ำมูล อุบลราชธานี 👍🏻👍🏻👍🏻
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/i6fdFsfpqsZo9eRy5

สวนมะยงชิดลุงแว่น บ้านบัวเทิง ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

☎️ 0864696024ที่มา : ททท.สำนักงานอุบลราชธานี