ถนนสายวัฒนธรรมเขมราษฎร์ธานี วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ โครงการเตรียมความพร้อมอำเภ…

128

ถนนสายวัฒนธรรมเขมราษฎร์ธานี วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ โครงการเตรียมความพร้อมอำเภอเขมราฐเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ด้านดนตรี เสวนาหัวข้อ แนวทางขับเคลื่อนจังหวัดอุบลราชธานี สู่เมืองดนตรีโลก

ถนนสายวัฒนธรรมเขมราษฎร์ธานี วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ โครงการเตรียมความพร้อมอำเภอเขมราฐเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ด้านดนตรี เสวนาหัวข้อ แนวทางขับเคลื่อนจังหวัดอุบลราชธานี สู่เมืองดนตรีโลกที่มา : ททท.สำนักงานอุบลราชธานี