ถนนคนเดินเขมราฐ งดจัดงาน..วันเสาร์ที่ 19 ก.พ. และ วันเสาร์ที่ 26 ก.พ. จะเปิดอีก…

141

ถนนคนเดินเขมราฐ งดจัดงาน..วันเสาร์ที่ 19 ก.พ. และ วันเสาร์ที่ 26 ก.พ.

จะเปิดอีกครั้งในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565

#######################

ที่มา : ททท.สำนักงานอุบลราชธานี