ดีเดย์ 1 พ.ค. 65 ยกเลิกระบบ “Test & Go” นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทย…

123

ดีเดย์ 1 พ.ค. 65 ยกเลิกระบบ “Test & Go” นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทย
นักท่องเที่ยวที่จะเข้าประเทศไทยจะต้องผ่านระบบ Thailand Pass พร้อมแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด และต้องทำประกันสุขภาพในวงเงินประกัน 10,000 USD หลังจากเดินทางมาถึงไทยแนะนำให้ตรวจ ATK ด้วยตนเอง หากพบเชื้อให้ไปรักษาทันที แต่ถ้าหากไม่พบเชื้อสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั่วประเทศ

สำหรับผู้ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับไม่ครบตามเกณฑ์ สามารถยื่นหลักฐานผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางถึงประเทศไทย และลงทะเบียนแสดงหลักฐานดังกล่าวในระบบ Thailand Pass ก็จะสามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้เช่นเดียวกับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ (Vaccinated Travellers) หรือ
– กักตัวตามระบบ AQ โดยตรวจ RT-PCR Day 4-5
– แนะนำให้ตรวจ Self-ATK ระหว่างพำนัก หากพบเชื้อ ให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัย หรือตามความรับผิดชอบส่วนบุคคล

ข้อมูล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#โควิด19ที่มา : ททท.สำนักงานอุบลราชธานี