ชิม ชมฟรี ! ไม่มีค่าเข้าสวน ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิญชวน เช็คอิน เปิดสวนตั้งแต่…

146

🎖️ ชิม ชมฟรี ! ไม่มีค่าเข้าสวน ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิญชวน เช็คอิน
เปิดสวนตั้งแต่วันนี้ จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม ที่สวนมะยงชิด ลุงแว่น มะยงชิดสดๆ สายพันธุ์ทูลเกล้า หวานกรอบ อร่อย
มะยงชิดอุบลฯ อินทรีย์เกรดพรีเมี่ยม ลูกใหญ่ๆ 🍋เนื้อแน่น เม็ดลีบ กรอบอร่อย
.
อันเป็นเอกลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินที่ใช้เพาะปลูกในถิ่นแม่น้ำมูล อุบลราชธานี 👍🏻👍🏻👍🏻
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/i6fdFsfpqsZo9eRy5
สวนมะยงชิดลุงแว่น บ้านบัวเทิง ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
☎️ 0864696024ที่มา : ททท.สำนักงานอุบลราชธานี