“คนไทยเข้าฟรี อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ในวันเด็กแห่งชาติ 2566 “…

60

“คนไทยเข้าฟรี 💚💚💚 อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ในวันเด็กแห่งชาติ 2566 ”
กรมอุทยานฯ ขอมอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เข้าฟรีอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศสำหรับบุคคลชาวไทย ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 นี้ ใกล้ที่ไหน แวะไปเรียนรู้ธรรมชาติกันได้นะคะที่มา : ททท.สำนักงานอุบลราชธานี