#ขอเชิญร่วมโครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง “แต้มสีศิลป์ ถิ่นอารยธรรม งา…

119

#ขอเชิญร่วมโครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง
“แต้มสีศิลป์ ถิ่นอารยธรรม งามล้ำ @ ผาแต้ม”
วันที่ ๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.oo น. เป็นต้นไป
ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
——————————————–
ภายในงานพบกับ กิจกรรมดังนี้
🔻การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปิน สาขาทัศนศิลป์ และการจัดนิทรรศการผลงานศิลปะในรูปแบบเทคนิคต่าง ๆ
🔻การจัดนิทรรศการผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปิน สาขาทัศนศิลป์ จำนวน ๑๒ คน
🔻การจัดเสวนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย
🔻การจัดแสดงผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT ) ผ้าทอศิลปหัตถกรรมที่สะท้อนเอกลักษณ์ฝีมือในการเย็บ ปัก ถัก ทอ ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ
🔻การแสดงแบบแฟชั่นโชว์ผ้าทอของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ จำนวน ๑๕ คน
🔻การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่มา : ททท.สำนักงานอุบลราชธานี