ขอเชิญประชาชนเฝ้าฯรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกา…

150

ขอเชิญประชาชนเฝ้าฯรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกฉัตรประดิษฐานเหนือพระประธานวิหาร “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ถือเป็นประวัติศาสตร์สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นที่เสด็จมาในครั้งนี้

ทั้งนี้ประชาชนสามารถเฝ้ารับเสด็จฯ ได้ตลอด 2 ข้างทางเสด็จพระราชดำเนิน ดังนี้
-บริเวณประตูใหญ่ กองบิน 21
-สี่แยกโตโยต้าอุบลฯ ถ.ชยางกูร
-สี่แยกปั้มเอสโซ่ ถ.ชยางกูร
-แยกกิโลศูนย์ ถ.ชยางกูร
-แยกตลาดน้อย ถ.ชยางกูร
-บริเวณด้านหน้า และภายในวัดมหาวนาราม (ป่าใหญ่)

ขอเชิญชวนร่วมแสดงความจงรักภักดี ผ่านการดูแลหน้าบ้านให้สะอาดสวยงาม ตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน นอกจากนี้ในบ้านตลอดเส้นทางเสด็จ สามารถเปิดบ้านนำโต๊ะหมู่บูชา พระบรมฉายาลักษณ์มาประดับตกแต่งสวยงาม เพื่อการรับความเป็นมงคลตลอดเส้นทางเสด็จฯ

สำหรับการแต่งกายผู้มาเฝ้ารับเสด็จ : ชุดสุภาพ สวมหน้ากากอนามัยที่มา : ททท.สำนักงานอุบลราชธานี