กำหนดการไหว้ครู 16 มกราคม 2566…

99

กำหนดการไหว้ครู 16 มกราคม 2566
งานอาจริยบูชาหลวงปู่ชา (หลวงปู่ชา สุภัทโท) บุรพาจารย์ผู้ล่วงลับดับขันธ์

ณ วัดหนองป่าพง ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

+++ วันที่ 16 มกราคม +++
เวลา 02.45 น. สัญญาณระฆัง
เวลา 03.15 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ
เวลา 05.00 น. พระภิกษุสามเณร จัดโรงฉันแล้วออกรับบิณฑบาต
เวลา 06.00 น. เดินจงกรม
เวลา 08.00 น. รวมกันที่ธรรมศาลา ฟังพระธรรมเทศนา กล่าวถวายสังฆทาน พระสงฆ์พิจารณาภัตตาหาร
เวลา 10.00 น. ล้างบาตร รวมฟังโอวาทที่โรงฉัน
เวลา 12.45 น. สัญญาณระฆัง
เวลา 13.00 น. พระภิกษุ สามเณรนั่งสมาธิ รวมกันที่อุโบสถ
เวลา 14.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา
เวลา 15.00 น. รวมจัดแถวพระภิกษุ สามเณรและอุบาสก อุบาสิกาพร้อมด้วยดอกไม้ ธูปเทียนจากธรรมศาลาสู่ลานเจดีย์พระโพธิญาณเณรทำประทักษิณรอบเจดีย์ 3 รอบ เสร็จ ฉันนํ้าปานะที่โรงฉัน
เวลา 17.45 น. สัญญาณระฆัง
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ
เวลา 21.00 น. ฟังพระธรรมเทศนาตลอดคืน

+++ วันที่ 17 มกราคม +++
เวลา 05.30 น. ภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาต
เวลา 08.00 น. ทำพิธีเครื่องสักการะแด่พระมหาเถระ กล่าวถวายสังฆทาน พระภิกษุ สามเณรรับและฉันภัตตาหาร
เวลา 09.00 น. ล้างบาตร เก็บบริขาร ฟังโอวาทที่โรงฉัน กราบพระเลิกพร้อมกันแยกย้ายกลับอาวาสตามปกติ

Cr : สุขสันติ์ แก้วสง่า และเจ้าของภาพ ด้วยนะคะที่มา : ททท.สำนักงานอุบลราชธานี