เปิดศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว แบบ One Stop Service

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิด สถานีย่อยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ แบบ One Stop Service

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย พล.ต.ต.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 และรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมเปิด สถานีย่อยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พ.ต.อ.พรรณศักดิ์ วรวิบูลย์สวัสดิ์ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานีให้การต้อนรับ

โครงการสถานีย่อย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 มีภารกิจในการตรวจบุคคลและยานพาหนะที่เดินทางเข้ามาในและออกไปนอกราชอาณาจักร รวมทั้งให้บริการคนต่างด้าวขณะพำนักอยู่ และเป็นแนวหน้าในการรักษาความมั่นคงของประเทศ งานบริการคนต่างด้าว ทั้งการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว การขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก การตรวจลงตราและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา การรับแจ้งการอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน การรับแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยของเจ้าบ้าน ผู้ครอบครองเคหะสถาน หรือ ผู้จัดการโรงแรม/สถานประกอบการ การรับคำขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร การให้บริการแรงงานต่างด้าว และงานทะเบียนคนต่างด้าว
สำหรับงานบริการคนต่างด้าว ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลนิคมลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นอำเภอในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานี และมีระยะทางห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานี ประมาณ 70 กิโลเมตร มีผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวันประมาณ 50 คน การเปิดสถานีย่อยในตัวเมืองอุบลราชธานีครั้งนี้จึงเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการจะได้ไม่ต้องเดินทางไกล
โดย สถานีย่อย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. -16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ให้บริการแก่บุคคลต่างด้าวในด้านการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว การตรวจลงตรา การรับแจ้งคนต่างด้าว เข้าพักอาศัยของเจ้าบ้าน ผู้ครอบครองเคหะสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม เป็นต้น โดยเป็นการให้บริการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว One Stop Service

ที่มา สถานีข่าววีเคเบิล ทีวีอุบลฯ

Facebook Comments
(Visited 42 times, 1 visits today)