เมืองไทย Like & Share อุบลราชธานี |18พ.ย.61 OnAir

76

ก๋วยจั๊บ 899 รสแซ่บ, จุดชมวิวแม่น้ำสองสี, ชมแสงแรกที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม, กลุ่มทอฝ้าย บ้านคนท่าเกวียน, วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว @จ.อุบลราชธานี