พบอีก นร.ผี ที่อุบล ย้าย ผอ. จากโรงเรียนเล็กไปใหญ่ 2 แห่ง

156

ป.ป.ท.ตรวจพบอีก นักเรียนผีโผล่เพียบที่ จ.อุบลราชธานี 2 โรงเรียน โดยพบมีการย้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กไปโรงเรียนขนาดใหญ่ เข้าข่ายหวังผลประโยชน์